01. Εισαγωγή

H Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SINDEO LTD», που εδρεύει στην 17 Mitropolit Boris Str, 2700 Blagoevgrad, Βουλγαρία, ακολουθεί συστηματική κι αυστηρή Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου των χρηστών του Ιστοτόπου της https://mariaanastasiadou.com.

Με την παρούσα Πολιτική στοχεύουμε στην παροχή περισσότερων πληροφοριών ως προς το είδος και τον τρόπο χρήσης Cookies στον Ιστότοπό μας. Πρέπει να σημειωθεί ότι η παρούσα Πολιτική συμπληρώνει την Πολιτική Απορρήτου του Ιστοτόπου μας, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ: https://mariaanastasiadou.com/privacy-policy.

02. Τι είναι τα Cookies;

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες, τα οποία εγκαθίστανται από το διακομιστή ενός Ιστοτόπου στην τερματική συσκευή του χρήστη/επισκέπτη του Ιστοτόπου, κατά την επίσκεψή του σε αυτόν. Ο Ιστότοπος ανακτά αυτές τις πληροφορίες κάθε φορά που ο χρήστης επισκέπτεται τον Ιστότοπο, ώστε να προσφέρει τις ανάλογες υπηρεσίες. Παράδειγμα αυτών των πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του επισκέπτη, όπως διαμορφώνονται ενδεικτικά από τις πιο πρόσφατες αναζητήσεις του.

Η αποθήκευση ή η πρόσβαση σε αποθηκευμένες πληροφορίες στην τερματική συσκευή του χρήστη επιτρέπεται μόνο εφόσον ο χρήστης έχει συναινέσει μετά από σαφή κι εκτενή ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του Νόμου 3471/2066. Ωστόσο, δεν απαιτείται συγκατάθεση του χρήστη για τα Cookies που θεωρούνται απολύτως απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης με τον Ιστότοπο ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου.

Τα Cookies μπορούν να εγκατασταθούν από τον πάροχο του Ιστοτόπου, τον οποίο επισκέπτεται ο χρήστης (First party Cookies) ή από τρίτους παρόχους (Third party Cookies), μέσω του παρόχου του Ιστοτόπου που επισκέπτεται ο χρήστης.

Αναλόγως της ημερομηνίας λήξης τους, τα Cookies διακρίνονται σε μόνιμα, τα οποία παραμένουν αποθηκευμένα μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, και περιόδου λειτουργίας, τα οποία διαγράφονται αυτόματα κάθε φορά που ο χρήστης κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης.

03. Χρησιμοποιεί ο Ιστότοπος μας Cookies;

Ο Ιστότοπος μας χρησιμοποιεί τους τύπους Cookies που περιγράφονται παρακάτω για τους σκοπούς της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας αυτού.

04. Ποιες κατηγορίες Cookies χρησιμοποιούμε και για ποιους σκοπούς;

Τύπος Cookie

Νομική Βάση

Σκοπός

Αναγκαία Cookies

Έννομο συμφέρον Εταιρείας

Ασφάλεια και ορθή λειτουργία του Ιστοτόπου.

Cookies Ανάλυσης/Απόδοσης

Συγκατάθεση

Υπολογισμός και βελτίωση απόδοσης Ιστοτόπου.

Targeting Cookies

Συγκατάθεση

Δημιουργία προφίλ με βάση τις προτιμήσεις του χρήστη και εμφάνιση σχετικών διαφημίσεων.

Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες κατηγορίες Cookies:

Πάροχος

Cookies

Διάρκεια ζωής

mariaanastasiadou.com

_ga

1 χρόνος 1 μήνας και 4 ημέρες

mariaanastasiadou.com

_ga_*

1 χρόνος 1 μήνας και 4 ημέρες

mariaanastasiadou.com

pys_session_limit

1 ώρα

mariaanastasiadou.com

pys_start_session

1 ώρα

mariaanastasiadou.com

pys_first_visit

7 ημέρες

mariaanastasiadou.com

pysTrafficSource

7 ημέρες

mariaanastasiadou.com

pys_landing_page

7 ημέρες

mariaanastasiadou.com

last_pysTrafficSource

7 ημέρες

mariaanastasiadou.com

Last_pys_landing_page

7 ημέρες

mariaanastasiadou.com

_fbp

7 ημέρες

www.google.com

_GRECAPTCHA

5 μήνες και 27 ημέρες

05. Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε από εσάς μέσω της χρήσης Cookies;

Μέσω των Cookies συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τους ακόλουθους τύπους δεδομένων:

• Στοιχεία αναγνώρισης τερματικού εξοπλισμού (τηλέφωνο, tablet, laptop).
• Στοιχεία ταυτοποίησης του μέλους/χρήστη, εφόσον έχει δημιουργήσει λογαριασμό.
• Διεύθυνση IP του χρήστη.
• Δεδομένα προγράμματος περιήγησης χρήστη.

06. Πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα Cookies;

Όταν εισέρχεστε στην κεντρική σελίδα του Ιστοτόπου μας, θα βρείτε ένα σύντομο ενημερωτικό Cookie banner που θα εμφανίζεται μέσω ενός pop-up window, το οποίο θα σας ενημερώνει για τη χρήση Cookies από πλευράς μας. Σε αυτό θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με την περιγραφή και τη λειτουργία των διαφορετικών κατηγοριών Cookies. Επίσης, θα σας δίνεται η επιλογή να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τη χρήση των μη τεχνικά απαραίτητων Cookies. Τα Cookies που είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του Ιστοτόπου μας δεν χρειάζονται συγκατάθεση του χρήστη για να ενεργοποιηθούν και είναι πάντα ενεργά. Επιπροσθέτως, υπάρχει η επιλογή «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ», όπου μπορείτε να βρείτε αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies που χρησιμοποιούμε και να ορίσετε/αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη χρήση αυτών.

Συγκεκριμένα:

• Επιλέγοντας «ΑΠΟΔΟΧΗ», αναγνωρίζετε τη χρήση των τεχνικά απαραίτητων Cookies και δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση όλων των παραπάνω μη απαραίτητων Cookies.

• Επιλέγοντας «ΑΠΟΡΡΙΨΗ», αναγνωρίζετε τη χρήση των τεχνικά απαραίτητων Cookies και απορρίπτετε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία Cookies.

• Επιλέγοντας «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα Cookies και να επιλέξετε (ή να αλλάξετε) τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη χρήση των Cookies (με εξαίρεση τα τεχνικά απαραίτητα Cookies, τα οποία είναι πάντα ενεργοποιημένα).

Χρησιμοποιούμε τα απολύτως απαραίτητα Cookies και, υπό την προϋπόθεση της σαφούς κι ελεύθερης προηγούμενης συγκατάθεσής σας, Targeting Cookies και Cookies Ανάλυσης/Απόδοσης. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να δοθεί μέσω του pop-up παραθύρου που εμφανίζεται μόλις εισέρχεστε στον Ιστότοπό μας, ενώ είστε πάντα ελεύθεροι να αλλάξετε τις προτιμήσεις Cookies σας, επιλέγοντας τις «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ».

Επιθυμούμε να τονίσουμε ότι ως υποκείμενα των δεδομένων διατηρείτε πάντα το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, άρνησης, εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας, φορητότητας των δεδομένων και προσφυγής στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1, Αθήνα, 115 23, complaints@dpa.gr).

07. Αναθεώρηση Πολιτικής

Η παρούσα έκδοση της Πολιτικής Cookies αποτελεί την πιο πρόσφατη κι επικαιροποιημένη έκδοση.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διορθώσουμε ανά πάσα στιγμή την παρούσα Πολιτική. Οι προαναφερθείσες τροποποιήσεις/διορθώσεις θα ισχύουν από την ανάρτησή τους στον Ιστότοπό μας.

Τελευταία τροποποίηση: 10/07/2023