Βραδιά Διαλογισμού – Καθαρισμός αρνητικής ενέργειας και προστασία από ψυχικές επιθέσεις